Peter R. de Vries

Er zijn vele wegen,maar de juiste wegis de weg ertegen;niet de weg eronder,dat is onderkruiperij;niet de weg eroverdat is pluimstrijkerij,maar de weg ertegen,tegen alle wegen inen dat is van wijsheidnog maar het begin. Bertus Aafjes (1914-1993)